Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w szczególności przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych i przedsiębiorców prywatnych,   nasza Kancelaria opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz udzielania zamówień publicznych „in house” (umożliwiających powierzanie do wykonania zadań publicznych tzw. podmiotom  wewnętrznym) . Nasze szkolenia  uwzględniają obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących ochrony konkurencji, pomocy publicznej i zasad finansowania usług w ogólnym interesie gospodarczym.  

Zaletą prowadzonych przez nas szkoleń jest to, że są one przygotowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Klienta oraz jego potrzeb. Zakres programowy szkolenia i jego forma uwzględnia poziom zaawansowania uczestników. 

Każde szkolenie ilustrowane jest analizą przypadków oraz ćwiczeniami praktycznymi. 

Szkolenia prowadzimy współpracując z różnymi instytucjami zajmującymi się prowadzeniem szkoleń, a także organizujemy szkolenia branżowe specjalnie dedykowane dla Klienta. Szkolenia branżowe prowadzimy w siedzibie Klienta lub w innym ustalonym miejscu, w terminach wspólnie  z nim uzgadnianych.   


 

Strona główna  |  Zespół  |  Współpraca |  Specjalizacje  |  Wynagrodzenia  |  Kontakt
Realizacja projektu: Verakom
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Bońkowski
projektowanie stron Nowy Sącz