W swoim działaniu kierujemy się wspólnymi zasadami, stawiając na:
 

Profesjonalizm

Nasi Klienci mogą liczyć na obsługę prawną spełniającą najwyższe standardy zawodowe i etyczne, świadczoną w oparciu o rzetelną, stale pogłębianą wiedzę i doświadczenie.
 
   
Odpowiedzialność
Podchodzimy do powierzanych nam spraw z należytą uwagą i zrozumieniem. Realizowane zadania traktujemy priorytetowo, a do ich wypełniania przystępujemy starannie i sumiennie.
 
   
Zaangażowanie
Staramy się jak najlepiej poznać potrzeby naszych Klientów i warunki, w jakich funkcjonują. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Pracujemy z pasją i jesteśmy otwarci na kolejne wyzwania.
 
   
Współdziałanie
Słuchamy, doradzamy, pomagamy, przewidujemy, a to wszystko w warunkach współdziałania. Wspólnie z Klientem ustalamy proste zasady rozliczania. Cenimy kontakt z Klientem i uważamy go za konieczny do poznania i zrozumienia jego potrzeb. Reagujemy na sugestie i oczekiwania Klienta.
 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i serdecznie zapraszamy do współpracy.
 
Prawnicy Kancelarii to ludzie z pasją, którzy specjalizując się w poszczególnych dziedzinach prawa, stworzyli kompletny i zgrany zespół.

Dominik Bońkowski - absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego otrzymał w 2007r. po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz zamówieniach publicznych. Posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów z zakresu gospodarki komunalnej, m.in. publicznego transportu zbiorowego, dróg publicznych i gospodarki odpadami. Prowadzi kompleksową obsługę prawną zamówień publicznych jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców sektorowych. Prowadzi liczne procesy sądowe o charakterze cywilnym i gospodarczym, a także zajmuje się stałą obsługą przedsiębiorców. Pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy.


Maria Piech-Bońkowska - absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Uprawnienia radcy prawnego otrzymała w 2010r. po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu egzaminu radcowskiego.

Zajmuje się głównie sprawami o charakterze cywilnym, prawem pracy oraz prawem administracyjnym. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych (tj. fundacji i stowarzyszeń). Prowadzi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia.


Marcin Król - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi własną kancelarię prawniczą, która stale współpracuje z naszą kancelarią. Zajmuje się w szczególności prawem gospodarczym, zamówieniami publicznymi, prawem spadkowym oraz nieruchomościami.


Władysław Pasoń - aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Krakowie. W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i
gospodarczego, w szczególności obrotem nieruchomościami, prawem spadkowym,
prawem spółek handlowych i prawem przewozowym. Prowadzi również obsługę
prawną klientów zagranicznych w języku angielskim.


Anna Nobis - aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, w
szczególności sprawami odszkodowawczymi i o zadośćuczynienie, windykacją
należności, jak również obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych i
przedsiębiorców.


 

Strona główna  |  Zespół  |  Współpraca |  Specjalizacje  |  Wynagrodzenia  |  Kontakt
Realizacja projektu: Verakom
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Bońkowski, Maria Piech-Bońkowska
projektowanie stron Nowy Sącz